Energi- och miljöoptimering i bostadsrättsföreningar genom energi-deklarationer

11 juni 2024
Veronica Urena

editorial

I dagens samhälle står energieffektivisering och hållbarhet högt på agendan för bostadsrättsföreningar (Brf) som strävar efter att minska sin miljöpåverkan och sänka sina kostnader. Ett instrument som blivit alltmer viktigt i detta arbete är energideklarationen. En väl utförd energideklaration kan fungera som en grund för beslut om energibesparande åtgärder och bidra till ökad fastighetsvärde samt förbättrad livsmiljö för de boende. En kvalitativ energideklaration belyser fastighetens energianvändning, ger rekommendationer för energieffektivisering och kan även bidra till att fastigheten uppfyller lagar och regelverk. Men hur går en Brf tillväga för att upprätta en sådan energideklaration och vilka fördelar kan den ge med sig? Låt oss dyka djupare i ämnet.

Betydelsen av energi-deklarationer för bostadsrättsföreningar

Energi-deklarationen är ett verktyg som ger en översiktlig bild av en fastighets energiprestanda. Den är lagstadgad sedan 2006 och måste upprättas vart tionde år för flerfamiljshus, inklusive bostadsrättsföreningar. Denna obligatoriska handling ska upprättas av en certifierad energiexpert och innehåller uppgifter om fastighetens energianvändning, energikällor och förslag på åtgärder för energieffektivisering.

Förutom att vara ett lagkrav, spelar energideklarationen en avgörande roll för Brf:ens långsiktiga arbete med att minska energikostnader och förbättra fastighetens miljöprofil. Energi-deklarationen hjälper till att identifiera vilka delar av fastigheten som har hög energiförbrukning och föreslår åtgärder som kan leda till betydande kostnadsbesparingar.

Processen för att upprätta en energi-deklaration

Att genomföra en energideklaration innebär flera steg, och det är viktigt att anlita en kvalificerad och erfaren aktör för att säkerställa att processen blir korrekt utförd. Här är en översikt av stegen:

Val av certifierad energiexpert: Det första steget är att hitta en certifierad och pålitlig leverantör som kan genomföra energideklarationen. Leverantören bör ha gedigen erfarenhet och kunskap om liknande fastigheter och områden.

Insamling av data: Energiexperten samlar in data om fastighetens energianvändning, vilket innefattar allt från uppvärmning och ventilation till belysning och varmvattenberedning.

Fastighetsbesiktning: En noggrann genomgång av fastighetens skick och befintliga installationer är nödvändig för att identifiera förbättringsområden och potentiella besparingsåtgärder.

Beräkningar och analys: Energiexperten utför en rad beräkningar för att fastställa vad som kan göras för att förbättra energiprestandan i Brf:en.

energideklaration brf

Fördelar med att förbättra energi-prestandan

Genom att följa rekommendationerna i energideklarationen kan bostadsrättsföreningar minska sin energiförbrukning vilket leder till lägre kostnader och en mer hållbar miljö. Dessutom ökar energieffektiviseringar ofta fastighetens värde och attraktivitet på bostadsmarknaden.

– Kostnadsbesparingar: Lägre energiförbrukning betyder lägre månatliga avgifter för de boende.

– Miljöfördelar: Minskade utsläpp av växthusgaser bidrar till att kämpa mot klimatförändringarna.

– Förbättrad komfort: Energioptimerade fastigheter leder ofta till en mer jämn och behaglig inomhustemperatur.

– Ökat fastighetsvärde: Moderna, energieffektiva fastigheter lockar fler köpare och kan därmed öka värdet på fastigheten.

Läs mer om energideklaration BRF!

Fler nyheter