Allt du behöver veta om bygglov

05 april 2024
Veronica Urena

editorial

Att bygga om eller bygga nytt är ett stort steg i många människors liv. Det är ett projekt fyllt av förväntningar, drömmar och, inte minst, formaliteter. En av de viktigare aspekterna att ha koll på i ett byggprojekt är bygglov den lagliga tillåtelse som krävs för att få uppföra, ändra eller riva en byggnad. I denna artikel går vi igenom vad bygglov är, varför det är viktigt och hur processen ser ut.

Vad är bygglov?

Bygglov är en form av tillstånd som ges ut av kommunen för att säkerställa att planerat bygge överensstämmer med gällande lagar och regelverk. Syftet är att skapa en kontrollerad utveckling av bebyggelsen som gynnar både individerna och samhället i stort. Bygglov är normalt sett nödvändigt när du ska uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller förändringar som avsevärt påverkar en byggnads utseende eller användning.

När behöver du söka bygglov?

Inte alla byggprojekt kräver bygglov. Det finns en rad åtgärder som är bygglovsbefriade, men dessa faller ofta inom mycket specifika ramar. Generellt sett måste du ansöka om bygglov för:

– Nybyggnation av hus eller annan byggnad.

– Tillbyggnad som exempelvis uteplatser, altaner eller inglasade balkonger.

– Fasadsändringar som påtagligt förändrar husets utseende.

– Uppförande av murar eller plank.

– Användningsändring av en byggnad, till exempel om ett garage omvandlas till bostadsutrymme.

Om du är osäker på om ditt projekt kräver bygglov, är det alltid bäst att kontakta din lokala byggnadsnämnd för vägledning.

bygglov

Hur går processen med bygglov till?

Förberedelse

Innan du ansöker om bygglov är det viktigt att du förbereder dig noggrant. Det inkluderar att ta reda på vilka planbestämmelser som gäller för just din fastighet. Det kan du göra genom att konsultera detaljplanen eller områdesbestämmelser som finns tillgängliga hos kommunen.

Ansökan

När du vet vad som gäller för just ditt område är nästa steg att fylla i en ansökan om bygglov. Detta gör du vanligtvis via din kommuns hemsida eller genom att besöka byggnadsnämndens kontor. I ansökan ska det framgå vad du planerar att bygga och hur detta ska genomföras. Du behöver även bifoga ritningar, planer och eventuella andra dokument som styrker ditt bygges utformning och påverkan på omgivningen.

Handläggning

Efter att du har skickat in din ansökan inleds en handläggningsprocess där byggnadsnämnden kontrollerar att planerna överensstämmer med alla regler och krav. I detta skede kan det bli tal om samråd med grannar, offentliggörande av ansökan och granskning av externa aktörer som exempelvis räddningstjänst eller andra myndigheter.

Beslut

Till slut fattas ett beslut om ditt bygglov. Blir det godkänt, kan du sätta igång med bygget dock ofta med vissa villkor som du måste följa. Om ditt bygglov avslås kan du antingen justera dina planer och ansöka igen, eller överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Fler nyheter